daňdan daň‧dan

[daňda:n]

Jahanyň ýagtylyp başlan wagty, ertir ir bilen, daň bilen.

  • Daňdanyň çagynda turup bir gözel, Daň ýyldyzna höwes bilen garady. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Men daňdan garawullygymy çalşamda bolsa, bir hatar ýükli erkegiň demir ýoldan geçip, günbataryň barýanyny gördüm. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • daňdana
  • daňdanda
  • daňdandan
  • daňdanlar
  • daňdany
  • daňdanyna
  • daňdanyň