daýanmak 1 işlik

Aýak üstüne galmak, guratlanmak, sagalmak.

 • Ol indi birneme daýandy.

daýanmak 2 işlik

 1. Birine, bir zada bil baglamak, arkalanmak.

  • Kakaň hem kakaň welin, öz garyňa hem daýanmak gerek. («Tokmak» žurnaly)

 2. Esas edinmek, esaslanmak.

 3. Aýak çekmek, durmak, togtamak, säginmek.

  • Şol barmana bir dagyň düýbüne baryp daýandyk. (Myraly)


Duş gelýän formalary
 • daýanan
 • daýananda
 • daýanandan
 • daýanandygy
 • daýananym
 • daýanar
 • daýanara
 • daýanardylar
 • daýanaýjak
 • daýanaňok
 • daýandy
 • daýandy-da
 • daýandyk
 • daýandylar
 • daýandym
 • daýanjak
 • daýanma
 • daýanmaga
 • daýanmagy
 • daýanmagydyr
 • daýanmagyň
 • daýanmak
 • daýanmakdan
 • daýanmakdyr
 • daýanmaklary
 • daýanmaklyga
 • daýanmaklygy
 • daýanmaklyk
 • daýanmaklykda
 • daýanmaly
 • daýanmalydygy
 • daýanmalydyr
 • daýanmalydyrlar
 • daýanman
 • daýanmasa
 • daýanmasyny
 • daýanmaz
 • daýanmazdan
 • daýanmazmy
 • daýanmaýan
 • daýanmaýanlygy
 • daýanmaýar
 • daýanmaň
 • daýansa
 • daýansak
 • daýanybam
 • daýanyp
 • daýanypdy
 • daýanypdyr
 • daýanypdyrlar
 • daýanyň
 • daýanýan
 • daýanýandygyny
 • daýanýandyklary
 • daýanýandyklaryny
 • daýanýandyr
 • daýanýanlaryň
 • daýanýanlygy
 • daýanýar
 • daýanýardy
 • daýanýardylar
 • daýanýarlar