daýamak işlik

 1. Bir zadyň gapdalyndan söýeg urmak, direg urmak, paýalamak.

 2. Iki zady ýykylmazlyk üçin biri-birine söýemek.


Duş gelýän formalary
 • daýaly
 • daýamak
 • daýan
 • daýandy
 • daýandyk
 • daýanyň
 • daýap
 • daýarlar
 • daýary
 • daýaryn