düzmeli sypat

düzmeli goşma sözlem

Grammatik termin Birnäçe ýönekeý sözlemlerden emele gelýän goşma sözlem.