düzlenmek işlik

 1. Bejerilip tekizlenmek, tekiz edilmek.

  • Atyzdaky oý ýerler düzlendi.

 2. Ýola goýulmak, sazlanmak, dogrulanmak.


Duş gelýän formalary
 • düzlendi
 • düzlenen
 • düzlenende
 • düzlenipdir
 • düzlenmedik
 • düzlenmegi
 • düzlenmek
 • düzlenmez
 • düzlenýändigi
 • düzlenýär