düzi

seret düzüýüp

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem düzi - düzüde, düzüler, düzüsi.


Duş gelýän formalary
  • düzimi
  • düzüler
  • düzüli
  • düzülisi
  • düzüliň
  • düzümi
  • düzümidir