düzgünsizlik at

  1. seret tertipsizlik

    • Bu düzgünsizlikden başga zat däl, siziň aly jenabyňyz! (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  2. Bulam-bujarlyk, başly-baratlyk, ugur-utgasyzlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düzgünsizlik - düzgünsizligi.


Duş gelýän formalary
  • düzgünsizligiň
  • düzgünsizlikden