düzgünli sypat

  1. Edepli, tertipli.

    • Hak ýol üçin düzgünli kiçijik ädim uranda, uly güýçleri hem öz yzyna eýerdip biler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  2. Kada-kanunly, yzygiderli, tertipli.