düzgün-nyzamly sypat

[düzgün-nyza:mly]

Tertip-düzgünli, edepli-tertipli, kadaly.