düzüm dü‧züm

Bir zadyň düzülip, ötürilip goýlan hatary, ýüpli halkasy.

 • Taýlak hyzzyn 10 düzüm monjuk, hünjüden başga-da bir topar oýunjak alypdyr. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • düzümde
 • düzümden
 • düzümdir
 • düzümdäki
 • düzüme
 • düzümi
 • düzümi-de
 • düzümidir
 • düzümimi
 • düzümimiz
 • düzümimizde
 • düzümimizdäki
 • düzümimize
 • düzümimizi
 • düzümin
 • düzüminde
 • düzüminden
 • düzümindäki
 • düzümine
 • düzümini
 • düzümini-de
 • düzüminiň
 • düzümiň
 • düzümiňki
 • düzümler
 • düzümlerde
 • düzümlerden
 • düzümlerdir
 • düzümlerdäki
 • düzümlere
 • düzümleri
 • düzümleri-de
 • düzümleridir
 • düzümlerinde
 • düzümlerinden
 • düzümlerindäki
 • düzümlerine
 • düzümlerini
 • düzümleriniň
 • düzümleriň
 • düzümleýin
 • düzümli
 • düzümlidir
 • düzümlilik
 • düzümsiz