düzülmek dü‧zül‧mek işlik

 1. Ýüpe, çybyga, sime we ş. m. setirlenip geçirilmek, ötürilmek.

 2. Hatara durmak, tertipli goýulmak, setirlenmek.

 3. Bölekler gurnalmak, şaýlary ýerli-ýerine goýlup ýola salynmak.

 4. Kirişleri çekilip sazlanmak, goşulmak.

  • Dutarlaryň sesleri düzüldi.

 5. Döredilmek, ýazylmak, goşulmak.

  • Agladym, bagrym ezildi, Gamyň sazlary düzüldi. («Görogly» eposy)

 6. Köpçülik güýji çekilmek ýoly bilen esaslandyrylmak, guralmak.

  • Sekiz adamdan ybarat döwekçiler brigadasy düzülip, brigadanyň ýolbaşçysy hem Sähet bellendi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • düzüldi
 • düzüldik
 • düzüldiler
 • düzülen
 • düzülende
 • düzülenden
 • düzülendigi
 • düzülendigine
 • düzülendigini
 • düzülendir
 • düzüleninden
 • düzüleniň
 • düzülenleri
 • düzülenligi
 • düzülenok
 • düzüler
 • düzülip
 • düzülipdi
 • düzülipdir
 • düzülipmi
 • düzüliň
 • düzüljek
 • düzülme
 • düzülmedi
 • düzülmedik
 • düzülmedikdir
 • düzülmegi
 • düzülmegidir
 • düzülmeginde
 • düzülmeginden
 • düzülmegine
 • düzülmegini
 • düzülmeginiň
 • düzülmegiň
 • düzülmek
 • düzülmekligi
 • düzülmeleri
 • düzülmeli
 • düzülmelidi
 • düzülmelidigi
 • düzülmelidigini
 • düzülmelidir
 • düzülmese
 • düzülmesi
 • düzülmesidir
 • düzülmesinde
 • düzülmesini
 • düzülmezden
 • düzülmezinden
 • düzülmezligi
 • düzülmeýändigini
 • düzülmeýär
 • düzülmeýärdi
 • düzülmiş
 • düzülmäge
 • düzülmän
 • düzülmändir
 • düzülse
 • düzülse-de
 • düzüläýse
 • düzülýän
 • düzülýändigi
 • düzülýändigini
 • düzülýänini
 • düzülýänligindedir
 • düzülýänçä
 • düzülýär
 • düzülýärdi
 • düzülýärler