düwdeneklemek düw‧de‧nek‧le‧mek işlik

Çaltlyk bilen ylgap gitmek, düňk ýasap gitmek.

  • Her ýerde düwdenekläp, Et diýenin etsem-de, Ynha alýan «aklygym», Işini berk tutsam-da. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Näme bar, kakasy? -- diýip, düwdenekläp daşaryk çykdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Bolýar oglum -- diýip, ejesi düwdenekläp gitdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • düwdenekläp