düwdürmek düw‧dür‧mek işlik

  1. Matanyň, ýaglygyň içine zat saldyryp, düwünçek etdirmek.

  2. Ýüpüň, ýüplügiň we ş. m. ujuny çigdirmek.


Duş gelýän formalary
  • düwdürmek