düw-düw düw-düw

düw-düw dyzamak

Biriniň üstüne haýbat atyp, gaharly, hyjuwly topuljak bolup durmak.

  • Soňabaka ol boksçular ýaly, ýumrugyny düwüp, çagalaryna hem düw-düw dyzap başlady. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)