dürtülmek dür‧tül‧mek işlik

 1. Sanjylmak, çümdürilmek, sokulmak, degilmek, direlmek.

  • Ol uzadylan barmak, Annagulynyň böwrüne taýak bilen dürtülen ýaly boldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Meniň hem gaharymyň öýjüklerini gorjalap, gulagyma çöp dürtülen ýaly etdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Ýere sanjylyp ekilmek» oturdylmak (şitil, nahal we ş. m. hakda).

  • Ýere dürtülen üzüm çybyklary pyntyk ýaryp başlady.

 3. Göçme manyda Bir iş etmeklige ündelmek, bir iş etmeklik üçin duýdurylmak, ýada salynmak.

 4. Göçme manyda Somalyp durmak, dikilgazyk bolup durmak.


Duş gelýän formalary
 • dürtüldi
 • dürtülen
 • dürtüleni
 • dürtüler
 • dürtülibem
 • dürtülip
 • dürtülipdir
 • dürtüljek
 • dürtülmegine
 • dürtülmek
 • dürtülmeýär
 • dürtülse-de
 • dürtüläýjek
 • dürtülýän
 • dürtülýändigini
 • dürtülýär
 • dürtülýärdi