dükançy dü‧kan‧çy at

[düka:nçy]

Dükanda oturyp söwda edýän adam, dükan eýesi.

 • Dükançy bir stakan çaý guýdy we bir bölejik dişlem-dişlem edilen gant bilen birlikde oňa berdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • dükança
 • dükançydan
 • dükançydygyny
 • dükançylar
 • dükançylara
 • dükançylarymam
 • dükançylarynyň
 • dükançylaryň
 • dükançyny
 • dükançynyň
 • dükançysy
 • dükançysynyň
 • dükançyňam