dükan dü‧kan at

[düka:n]

 1. Her hili haryt satylýan kiçiräk jaý.

  • Dükanda çaý ýokmy näme?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Senetçilik ussahanasy.

  • Ana, bir dükanda ädikçiler mumly sapaklary eýläk-beýläk çaltlyk bilen çekýärler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • dükana
 • dükanam
 • dükanda
 • dükandadygyny
 • dükandadyr
 • dükandaky
 • dükandan
 • dükanlar
 • dükanlara
 • dükanlarda
 • dükanlardaky
 • dükanlardan
 • dükanlary
 • dükanlarymyzda
 • dükanlarymyzy
 • dükanlaryna
 • dükanlarynda
 • dükanlaryndaky
 • dükanlaryndan
 • dükanlaryny
 • dükanlarynyň
 • dükanlaryň
 • dükanly
 • dükanlyk
 • dükany
 • dükany-da
 • dükanym
 • dükanyma
 • dükanymam
 • dükanymda
 • dükanymy
 • dükanymyň
 • dükanyn
 • dükanyna
 • dükanynda
 • dükanyndaky
 • dükanyndan
 • dükanyny
 • dükanynyň
 • dükanyň
 • dükanyňy
 • dükanyňyzda
 • dükança