düşlemek işlik

Çaý içmek, nahar edinmek, dynç almak üçin bir ýerde düşmek, gonmak ýa-da iş wagtynda ara kesip, dem-dynç almak.

 • Ýükli arabalar kerweni derýanyň obadan tarapky kenarynda düşledi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 • Görseler, olaryň düşlän ýerine golaý, çolaja bir ýerde zürrüjek gara öý oturan eken. (Myraly)


Duş gelýän formalary
 • düşledi
 • düşledik
 • düşlediler
 • düşledim
 • düşlediňiz
 • düşlejegini
 • düşlejek
 • düşlejekdiklerini
 • düşlemegi
 • düşlemegini
 • düşlemejek
 • düşlemek
 • düşlemelerde
 • düşlemeli
 • düşlemeýär
 • düşlemäge
 • düşlemän
 • düşlemäň
 • düşlese
 • düşleýän
 • düşleýär
 • düşleýärler
 • düşlän
 • düşlände
 • düşländigini
 • düşländiginiň
 • düşlänine
 • düşlänini
 • düşlänlerinde
 • düşläp
 • düşläpdi
 • düşläpdir
 • düşläpdirler
 • düşlärdi
 • düşlärdiler