düşlem

Iş arasynda dem, dynç alynýan wagt.

  • Ýowarçylar guşluk düşleminde bir ýere üýşüp, telär astynda çaý içmäge oturypdyrlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • düşleminde