düşgünç

ýürege düşgünç

Gaharyňy getirýän, bizar edýän, irizýän, ýadadýan.

  • Kurort ýaranda näme? Şeýle içýakgyç adam gülüp, ýürege düşgünç lakgyldap, gulagyňy gazap otursa, nädip semrejek. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)