düşürtmek dü‧şürt‧mek işlik

 1. Ýokardan ýa-da elden aşaklygyna gaçyrtmak, ýere gaçyrtmak.

  • Seret, elinden çäýnegini düşürdäýme!

 2. Bir zadyň üstünden aldyryp, ýerde goýdurmak, bir zadyň üstünden ýere indertmek.

  • Ýük düşürtmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düşürtmek - düşürdýär, düşürder, düşürdipdir.


Duş gelýän formalary
 • düşürden
 • düşürdip
 • düşürdiň
 • düşürdäýme
 • düşürtdi
 • düşürtdi-de
 • düşürtdiler
 • düşürtmek
 • düşürtmäge
 • düşürtmän