düşürtmek işlik

  1. Ýokardan ýa-da elden aşaklygyna gaçyrtmak, ýere gaçyrtmak.

    • Seret, elinden çäýnegini düşürdäýme!

  2. Bir zadyň üstünden aldyryp, ýerde goýdurmak, bir zadyň üstünden ýere indertmek.

    • Ýük düşürtmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düşürtmek - düşürdýär, düşürder, düşürdipdir.