düşünjesizlik dü‧şün‧je‧siz‧lik at

Her bir zada düşünip bilijilik ukyby bolmazlyk, akyl ýetirip bilmezlik, pähimsizlik, paýhassyzlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düşünjesizlik - düşünjesizligi.