düşünişmek işlik

  1. Biri-biriň pikirine düşünmek, biri-biriň bilen doly pikir alyşmak.

  2. Bir zada düşünip ugramak, anygyna ýetip başlamak.

    • Bolýan zatlara men indi birneme düşünişdim.