düşüşmek dü‧şüş‧mek işlik

 1. Yzly-yzyna, ýuwaş-ýuwaşdan aşak inişmek, düşüp başlamak.

  • Adamlar eýwandan aşak düşüşipdiler.

 2. Peselmek, azalmak.

  • Suw düýnki kaddyndan düşüşipdir.

 3. Gepleşik dili Birneme aňşyryp, düşüp, bilip başlamak.


Duş gelýän formalary
 • düşüşdi
 • düşüşdim
 • düşüşdimi
 • düşüşen
 • düşüşenini
 • düşüşer
 • düşüşip
 • düşüşipdiler
 • düşüşipdir
 • düşüşiň
 • düşüşmedi
 • düşüşmek
 • düşüşmäge
 • düşüşmän
 • düşüşýänini
 • düşüşýänçä
 • düşüşýär