düşüş dü‧şüş

Ozaldan düşünişilen, gepleşilen, ozaldan biri-birine ýetik.

 • Okadyp, öwredip, pugta tutupdy; Ümlände, ümüne düşüş edipdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Halnazar bilen düşüş Sadap söze başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Nabat örän, düşüşdi. Burawlaryň däbine. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • düşüşdi
 • düşüşdim
 • düşüşdimi
 • düşüşi
 • düşüşimi
 • düşüşimiz
 • düşüşimize
 • düşüşinde
 • düşüşinden
 • düşüşine
 • düşüşini
 • düşüşiniň
 • düşüşiň
 • düşüşleri
 • düşüşleri-de
 • düşüşlerini
 • düşüşligi
 • düşüşligimizden
 • düşüşlik