dözümsizlik dö·züm·siz·lik at

  1. Her bir hili kynçylyga we ş. m. çydap bilmezlik, çydam edip bilmezlik, çydamsyzlyk.

  2. Göwni ýukalyk, rehimdarlyk, durumsyzlyk, merhemetlilik.

    • Dözümsizlik, sada ynanjaňlyk, ýalan sözlemezlik hem başga şonuň ýaly häsiýetleri şekillenerdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  3. Her bir zada dözüp bilmeklik, birehimlik, zalymlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dözümsizlik - dözümsizligi.


Duş gelýän formalary
  • dözümsizliginden
  • dözümsizlikden