dözümlilik dö‧züm‧li‧lik at

  1. Her bir zada dözüp bilijilik, çydam edijilik, çydamlylyk.

    • Kynçylyga dözümlilik gerek.

  2. Gaýratlylyk, berklik, ynamlylyk.

    • Klaus onuň jogabyny örän, dözümlilik bilen berdi-de, ýene-de soldatlardan sorady. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  3. Merhemetsizlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dözümlilik - dözümliligi.