döwtalap döw‧ta‧lap

Bir ýumşy bitirmäge, bir ýere gitmäge we ş. m. meýilli, höwesli.

 • Onuň bikärligini şatlykly geçirmäge döwtalap myhmanlardan öýi doly bolardy. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

 • Näme, onuň özi döwtalap bolup geçendir öýdýärmiň?! (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem döwtalap - döwtalaby.


Duş gelýän formalary
 • döwtalapdy
 • döwtalapdygy
 • döwtalapdygyna
 • döwtalapdygyny
 • döwtalaplaryň
 • döwtalaplyk
 • döwtalaplylygy
 • döwtalaplylygyny
 • döwtalaplylyk