döwran döw‧ran

[döwra:n]

Lezzetli, keýp-sapaly, şatlykly geçirilýän ömür, durmuş, ýaşaýyş, wagt.

 • Gülşenli döwrana kükregin ger gül ýüzli gahryman ýitdi-de gitdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

döwran sürmek

Keýpi-sapada ýaşamak, lezzetli durmuş geçirmek.


Duş gelýän formalary
 • döwrana
 • döwranam
 • döwrandyr
 • döwranlar
 • döwranlardan
 • döwranlary
 • döwranlaryň
 • döwranly
 • döwrany
 • döwranydyr
 • döwranym
 • döwranyn
 • döwranynda
 • döwranyndan
 • döwranyny
 • döwranynyň
 • döwranyň