döwmek döw‧mek işlik

 1. Egip, egreldip, büküp ýa-da bir ýere güýçli urup böleklere bölmek, bölek-bölek etmek, syndyrmak.

  • Suw getiren hem bir, küýze döwen hem. (nakyl)

 2. Uşatmak, maýdalamak, ýarmak, owratmak.

  • Gant döwmek.

 3. Üwemek, owratmak.

  • Et döwmek.

 4. Gabykdan arassalamak (döwek, miwe hakda).

 5. Beden süňkleriň bir ýeri synmak.

  • Eşekden ýykylyp, elini döwüpdir.

 6. Sandan çykarmak, bozmak, zaýalamak.

  • Adamlar horlanarlar: maşynlaryny döwerler, suwlarynyň hemmesini içerler! -- diýip oýlandym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 7. Göçme manyda Berk tankyt etmek, pugta üstünden düşmek.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem döwmek - döwdüm, döwdüň, döwüpdir.


Duş gelýän formalary
 • döwdi
 • döwdi-de
 • döwdük
 • döwdüler
 • döwdülermikä
 • döwdüm
 • döwdür
 • döwdüň
 • döwdüňiz
 • döwem
 • döwen
 • döwende
 • döwenden
 • döwendigi
 • döwendigini
 • döwene
 • döweninden
 • döweniň
 • döweniňde
 • döwenlerinden
 • döwenleriň
 • döwenok
 • döwer
 • döwere
 • döwerin
 • döwerler
 • döwerli
 • döwersiň
 • döweýin
 • döwjek
 • döwjekler
 • döwjekmi
 • döwme
 • döwmegi
 • döwmejek
 • döwmek
 • döwmekde
 • döwmekden
 • döwmeli
 • döwmelidigi
 • döwmelidigini
 • döwmelidir
 • döwmelimi
 • döwmesene
 • döwmeseň
 • döwmesini
 • döwmez
 • döwmezden
 • döwmäge
 • döwmäge-de
 • döwmän
 • döwmändiklerini
 • döwmäň
 • döwse
 • döwse-de
 • döwseler
 • döwseň
 • döwseňem
 • döwsünler
 • döwäý
 • döwäýjek
 • döwäýmegi
 • döwäýmekden
 • döwäýmeli
 • döwäýmesek
 • döwübem
 • döwüp
 • döwüpdi
 • döwüpdik
 • döwüpdir
 • döwüpdirin
 • döwüpdirler
 • döwüň
 • döwýän
 • döwýän-de
 • döwýänem
 • döwýänler
 • döwýänlere
 • döwýänleri
 • döwýänmi
 • döwýär
 • döwýärdi
 • döwýärdik
 • döwýärdiler
 • döwýärin
 • döwýärler