döwekçi dö‧wek‧çi at

Döwek döwýän adam, döwek döwmek işi bilen meşgul bolýan adam.

  • Pökgen döwekçileriň ýanyndan öwrülip geldi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Sekiz adamdan ybarat döwekçiler brigadasy düzülip, brigadanyň ýolbaşçysy hem Sähet bellendi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • döwekçiler
  • döwekçilere
  • döwekçileriň