dörtlük dört‧lük

[dö:rtlük]

 1. Dördi bildirýän sifr.

  • Dörtlük ýazmak.

 2. Ýetişigiň bäş bally sistemasynda «ýagşy» diýen bahany aňladýan san.

  • Dörtlük hem bäşlik bahany, Hemişe alýan hem özüm. (K. Gurbannepesow, Soldatyň ýüregi)

 3. Oýnalýan dört gülli kart.

  • Haç dörtlük.

 4. Käbir zatlaryň ölçegini kesgitleýän san.

  • Dörtlük galoş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dörtlük - dörtlügi.


Duş gelýän formalary
 • dörtlügimiziň
 • dörtlüginiň
 • dörtlügiň
 • dörtlük-de
 • dörtlükden