dörtburçluk dört‧burç‧luk

[dö:rtburçluk]

Dört burçly geometrik şekil.

  • Agaçlaryň kölegesi kese dörtburçluk bolup ýere düşýär. (I. S. Turgenýew, Awçynyň hatlaryndan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dörtburçluk - dörtburçlugy.


Duş gelýän formalary
  • dörtburçlugy
  • dörtburçlugyň
  • dörtburçlukda
  • dörtburçlukdan
  • dörtburçlukdyr
  • dörtburçluklar
  • dörtburçluklarda
  • dörtburçluklary
  • dörtburçluklaryň