dörjetmek dör‧jet‧mek işlik

[dö:rjetmek]

  1. Eýläk-beýläk agdardyp gözletmek, agtartmak.

    • Hemme ýeri dörjedip çykdy, emma hiç zat eline ilmedi.

  2. Göçme manyda Gozgap azar berdirmek, barladyp durdurmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dörjetmek - dörjedýär, dörjeder, dörjedipdir.


Duş gelýän formalary
  • dörjedip
  • dörjetmek