dörjelmek dör‧jel‧mek işlik

[dö:rjelmek]

  1. Dörülip garyşdyrylmak, eýläk-beýläk agdarylmak, gorjalmak.

  2. Bir zadyň içi dörülip gözlenmek, agtarylmak.

  3. Göçme manyda Azar berilmek, bir zat barlanyp, soralyp durulmak.