dörjeşmek dör‧jeş‧mek işlik

[dö:rjeşmek]

  1. Dörjemäge kömekleşmek, dörjeläp eýläk-beýläk agdaryşmak.

  2. Bir zadyň içini dörüp agtarmaga kömek etmek, döküp gözleşmek.

  3. Göçme manyda Bir zady barlap, sorap azar berişmek.

    • Nähilidir bir gürrüň tapjak bolup dörjeşip ýörler.


Duş gelýän formalary
  • dörjeşip