dörjük dör‧jük

[dö:rjük]

gyzyl dörjük

Dörülip çykylan, dörjük-dörjük edilen, gazalyp, basalanyp torç edilen.

  • Täze göçülip gelinjek ýurduň üsti gyzyl dörjükdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Garaz bu tarp ýatan meýdanyň üsti häzir gyzyl dörjükdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)