döretmek dö‧ret‧mek işlik

Täze original bir zat emele getirmek, ýüze çykarmak, hasyl etmek.

 • Ägirt gurluşyklar hakynda gymmatly eserler döretmek biziň ýazyjy we şahyrlarymyzyň gaýra goýulmasyz wezipesidir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem döretmek - döredýär, döreder, döredipdir.


Duş gelýän formalary
 • döredeli
 • döredeliň
 • döreden
 • döredende
 • döredenden
 • döredendigi
 • döredendigine
 • döredendigini
 • döredendikleri
 • döredendiklerini
 • döredendikleriniň
 • döredendir
 • döredenem
 • döredeni
 • döredenim
 • döredenime
 • döredenimizde
 • döredenine
 • döredenini
 • döredeniň
 • döredenler
 • döredenlerdir
 • döredenleri
 • döredenleridir
 • döredenlerinde
 • döredenlerinden
 • döredenleriniň
 • döredenleriň
 • döredenligi
 • döredenok
 • döredenoklar
 • döreder
 • dörederdi
 • dörederdiler
 • dörederdim
 • dörederin
 • dörederis
 • dörederler
 • dörederlik
 • döredersiňiz
 • döredesi
 • döredibem
 • döredip
 • döredipdi
 • döredipdiler
 • döredipdir
 • döredipdirler
 • dörediň
 • döredäýjek
 • döredäýmeli
 • döredäýse
 • döredýän
 • döredýän-de
 • döredýänden
 • döredýändigi
 • döredýändiginden
 • döredýändigine
 • döredýändigini
 • döredýändiginiň
 • döredýändiklerinden
 • döredýändiklerini
 • döredýändir
 • döredýändirler
 • döredýänem
 • döredýäni
 • döredýäninden
 • döredýäniň
 • döredýänler
 • döredýänlerden
 • döredýänlerdi
 • döredýänlere
 • döredýänleri
 • döredýänleriň
 • döredýänligi
 • döredýänligidir
 • döredýänligindedir
 • döredýänliginden
 • döredýänligini
 • döredýänliginiň
 • döredýär
 • döredýärdi
 • döredýärdiler
 • döredýäris
 • döredýärler
 • döredýärlerkä
 • döretdi
 • döretdik
 • döretdiler
 • döretdim
 • döretdimi
 • döretdiň
 • döretdiňiz
 • döretdiňizmi
 • döretjegine
 • döretjegini
 • döretjek
 • döretjekdigi
 • döretjekdigine
 • döretjekdigini
 • döretjekdiklerini
 • döretjekdir
 • döretme
 • döretmedi
 • döretmedik
 • döretmedim
 • döretmedimi
 • döretmegi
 • döretmegidir
 • döretmegimizde
 • döretmeginde
 • döretmeginden
 • döretmegine
 • döretmegini
 • döretmeginiň
 • döretmegiň
 • döretmegiňe
 • döretmejek
 • döretmek
 • döretmekde
 • döretmekden
 • döretmekdi
 • döretmekdir
 • döretmekleri
 • döretmeklerine
 • döretmeklerini
 • döretmeklige
 • döretmekligi
 • döretmekligini
 • döretmekliginiň
 • döretmekligiň
 • döretmeklik
 • döretmeklikde
 • döretmeklikdir
 • döretmekçi
 • döretmelerine
 • döretmeleriniň
 • döretmeli
 • döretmelidi
 • döretmelidigi
 • döretmelidigini
 • döretmelidir
 • döretmelidirler
 • döretmelik
 • döretmese
 • döretmese-de
 • döretmez
 • döretmezden
 • döretmezinden
 • döretmezligi
 • döretmezlik
 • döretmeýän
 • döretmeýändigi
 • döretmeýändigini
 • döretmeýänler
 • döretmeýänligi
 • döretmeýär
 • döretmeýärdi
 • döretmeýäris
 • döretmeýärler
 • döretmäge
 • döretmäge-de
 • döretmän
 • döretmändi
 • döretmändigi
 • döretmändigini
 • döretmändir
 • döretmändirler
 • döretmäne
 • döretmäniň
 • döretse
 • döretse-de
 • döretsek
 • döretseler
 • döretsem
 • döretseňem
 • döretseňiz