döredijilik dö‧re‧di‧ji‧lik at

Bir zady döretmek, ýüze çykarmaklyk ukyby.

 • Soňky ýyllarda ol döredijilik işinde has hem işeňňirlik görkezip başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem döredijilik - döredijiligi.


Duş gelýän formalary
 • döredijilige
 • döredijiligi
 • döredijiligi-de
 • döredijiligidir
 • döredijiligim
 • döredijiligimi
 • döredijiligimiz
 • döredijiligimizde
 • döredijiligimizi
 • döredijiligimiziň
 • döredijiligimiň
 • döredijiligin
 • döredijiliginde
 • döredijiliginden
 • döredijiligindäki
 • döredijiligine
 • döredijiligini
 • döredijiliginiň
 • döredijiligiň
 • döredijiligiňde
 • döredijilikde
 • döredijilikden
 • döredijilikdir
 • döredijilikdäki
 • döredijiliklerde
 • döredijilikleri
 • döredijiliklerinde
 • döredijiliklerine
 • döredijiliklerini
 • döredijilikleriniň
 • döredijilikli
 • döredijiliklidir
 • döredijiliklilik