dördürmek dör‧dür‧mek işlik

[dö:rdürmek]

Bir zady eýläk-beýläk agdaryp, gorjap, öwrüp barlatmak, agtartmak.

  • Dökülen hapa-supalaryň arasyny dördürip çykdy, emma hiç zat tapmady.


Duş gelýän formalary
  • dördürip