dörülmek dö‧rül‧mek işlik

[dö:rülmek]

  1. Gorjalyp agdarylmak, peşelip agdarylmak, gorjalmak.

  2. Bir zadyň içi agdar-düňder edilip gözlenmek, agtarylmak.


Duş gelýän formalary
  • dörülip
  • dörüljek