dörüşmek dö‧rüş‧mek işlik

[dö:rüşmek]

  1. Gorjaşyp agdaryşmak, dörmäge kömekleşmek, gorjaşmak, agdaryşmak.

    • Ýer dörüşmek.

  2. Bir zady gözläp agtaryşmak, gözleşmek.


Duş gelýän formalary
  • dörüşip
  • dörüşmek