dönüm dö‧nüm

[dö:nüm]

dönüm etmek

Belli bir aralyga aýlanyp gaýtmak, öwrüm etmek (goýun sürüsi, at çapmaklyk hakda).

  • Atbaşçylar Halnazaryň hatarynyň üstünden dönüm etdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)