döşlek döş‧lek

[dö:şlek]

Giň döşli, ýasy döşli, giň kükrekli, göwüslek.

  • Döşlek adam.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem döşlek - döşlegi.


Duş gelýän formalary
  • döşlekdi