dälihana

[däliha:na]

Psihiki we ruhy taýdan keselli, dälirän adamlar saklanylýan hem-de bejerilýän keselhana.

  • Aýal geýimine girip, tasdan dälihana düşüpdim. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)