dälihana

[däliha:na]

Psihiki we ruhy taýdan keselli, dälirän adamlar saklanylýan hem-de bejerilýän keselhana.

  • Aýal geýimine girip, tasdan dälihana düşüpdim. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • dälihana-da
  • dälihanada
  • dälihanadaky
  • dälihanadan
  • dälihanalara
  • dälihanasynda