burç burç 1

 1. Bir zadyň, predmetiň taraplarynyň birigen ýeri, künji, çüňki.

  • Gylyç Gajar ogly köçäniň burçundan dolanyp gözden ýitdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Bu jaýyň bir burçunda agaç krowat bar eken. (A. Gowşudow, Mahri-Wepa)

 2. Matematika Bir nokatda birigen iki çyzygyň aralygy.

  • Göni burç (burçy 90° deň bolan burç).

  • Ýiti burç (90° az bolan burç).

  • Kütek burç (90° köp bolan burç).

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem burç - burçum, burçuň.

gyzyl burç

Mör-möjekleriň, haýwanjyklaryň saklanýan jaýy, ýeri (köplenç mekdeplerde).

burç burç 2

Botanika Süýnmek miweli dik ýaýrap ösýän ösümlik we onuň tagam üçin ulanylýan ýakymly ýiti ysly hasyly.

 • Bolgar burçy. Gyzyl burç. Gara burç.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem burç - burçum, burçuň.


Duş gelýän formalary
 • burça
 • burçam
 • burçda
 • burçdady
 • burçdaky
 • burçdan
 • burçdur
 • burçlar
 • burçlara
 • burçlarda
 • burçlardan
 • burçlardyr
 • burçlary
 • burçlaryna
 • burçlarynda
 • burçlaryndaky
 • burçlaryny
 • burçlarynyň
 • burçlaryň
 • burçlaýyn
 • burçluga
 • burçlugynda
 • burçlugyň
 • burçluk
 • burçly
 • burçmy
 • burçsuz
 • burçumyzda
 • burçumyzyň
 • burçun
 • burçuna
 • burçunam
 • burçunda
 • burçundaky
 • burçundan
 • burçuny
 • burçunyň
 • burçuň
 • burçuňky
 • burçuňyz
 • burçy
 • burçy-da