bulanmak işlik

 1. Bulanyk hala öwrülmek, bulançak bolmak (suwuklyk hakynda).

  • Biz birneme ýöranimizden soň, suw bulanyp başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Hapa bolmak, hapalanmak.

 3. Göçme manyda Yrsaramak, jenjel agtarmak.

 4. Iki baka yranmak, ýaýkanmak.


Duş gelýän formalary
 • bulanan
 • bulananok
 • bulanar
 • bulandy
 • bulanlaryny
 • bulanma
 • bulanmadygym
 • bulanmaga
 • bulanmagy
 • bulanmagyna
 • bulanmak
 • bulanman
 • bulanmasy
 • bulanmasyn
 • bulanmasyna
 • bulanmaýardy
 • bulansa
 • bulansa-da
 • bulanyp
 • bulanýan
 • bulanýanlar
 • bulanýanlygyny
 • bulanýanyna
 • bulanýar
 • bulanýardy
 • bulanýarlar
 • bulanýarmy