bulandyrmak işlik

  1. Bulanyk hala getirmek, bulanyk etmek.

    • Akar suwy aýlandyran, dury suwy bulandyran. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

    • Howdanyň suwuny buladyrypdyrlar.

  2. Göçme manyda Agzalalyk döretmek, yrsaramak, jenjel agtarmak.


Duş gelýän formalary
  • bulandyran
  • bulandyryp
  • bulandyrýan
  • bulandyrýar