bulam-bujarlyk bu‧lam-bu‧jar‧lyk

Haýba-haý dällik, garym-gatymlyk, bulaşyklyk, tertipsizlik.

  • Düşüner ýaly däl, bulam-bujarlyk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bulam-bujarlyk - bulam-bujarlygy.


Duş gelýän formalary
  • bulam-bujarlygy
  • bulam-bujarlygyna
  • bulam-bujarlygynda
  • bulam-bujarlygyny
  • bulam-bujarlygyň
  • bulam-bujarlykda
  • bulam-bujarlykdan
  • bulam-bujarlyklaryň