bulagaýlyk bu‧la‧gaý‧lyk

Başbozarlyk, jenjelçilik, bozgaklyk.

  • Näme, göwnüňe degdimi, bulagaýlyk etdimi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Ol gijelerine ýatmaýardy, bulagaýlyk edýärdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bulagaýlyk - bulagaýlygy.


Duş gelýän formalary
  • bulagaýlygyna
  • bulagaýlygyň
  • bulagaýlyklary
  • bulagaýlyklaryndan
  • bulagaýlyklaryny